The Ultrasound App by EFSUMB

CZECH REPUBLIC – CSUM

Written on 01/31/2017
admin

Czech Society for Ultrasound in Medicine

Joined EFSUMB in 1993

PRESIDENT/DELEGATE

MUDr. Milan Kocián

předseda společnosti

Visual Medicine s.r.o

Jiráskova 122/11

779 00 Olomouc

E-mail: milan@visualmedicine.cz

VICE PRESIDENT

Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

místopředseda

NZZ ortopedická ambulance Velkopavlovická 9

628 00 Brno

E-mail: lhrazdira@volny.cz

SECRETARY / SECRETARIAT

Ing. Ladislav Doležal, CSc.


vědecký tajemník

Lékařská fakulta UP Olomouc Hněvotínská 3,

775 15 Olomouc

Tel: 585632114

E-mail: ladol@tunw.upol.cz

MEMBERS

Prim. MUDr. Eva Kotulánová


členka výboru

Odd.UZ diagnostiky KZM

FN u sv.Anny v Brně

Pekařská 53 ,65691-Brno tel.543183080

E-mail: eva.kotulanova@fnusa.cz

MUDr. Iva Tomášková, Ph.D.

členka výboru

Fakulta sportovních studií MU Brno,

Kamenice 5, 625 00 Brno

E_mail: itomaskova@email.cz

HONORARY MEMBER

Prof.MUDr. Ivo Hrazdira, Dr.Sc.

čestný člen výboru společnosti Emeritní profesor

Lékařská fakulta MU v Brně Kamenice 5, 625 00 Brno

E-mail: ihrazdira@seznam.cz